• 20 aug 2015
  • Av

Disputation i konstvetenskap: Karolina Uggla

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Konst och kartläggning kring 1970: Modell, diagram och karta i konstens landskap. Opponent: Annika Öhrner