• 20 aug 2015
  • Av

Disputation i konstvetenskap: Karolina Uggla

Konst och kartläggning kring 1970: Modell, diagram och karta i konstens landskap. Opponent: Annika Öhrner