• 20 aug 2015
  • Av

KONSTVETENSKAP: Utvärdering HT 2015, planering VT 2016

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Högre seminariet på konstvetenskap utvärderar höstterminen 2015 och planerar inför vårterminen 2016.