• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Doktrandseminarium med Hélène Ohlsson

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Hélène Ohlsson, doktorand i teatervetenskap lägger fram en text ”Svenska divor och subversiva hjältinnor under 1800-talet”