• 03 sep 2015
  • Av

”Why look at cabin porn”?

Finn Arne Jørgensen, teknik- och miljöhistoriker, skriver om hur ökningen av ”hyttebilder”, vackra sommarhus i vacker miljö, återspeglar ett växande internationellt intresse lever på nätet av ett icke-urbant småskaligt stugliv.