• 01 sep 2015
  • Av

IDÉHISTORIA: Gästföreläsning med Annika Berg

Annika Berg, idé- och lärdomshistoriker från Uppsala och historiker vid Stockholms universitet presenterar sina projekt under rubriken ”Förnuft, känslor och gränser. Om psykopati och kverulans i 1930-talets svenska sinnessjukvård.”