• 01 sep 2015
  • Av

IDÉHISTORIA: Doktorandseminarium med Isabelle Ståhl

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Isabelle Ståhl, Om Walter Benjamin och meskalinförsöken inom den tyska psykiatrin 1927–1934.*