• 20 aug 2015
  • Av

KONSTVETENSKAP: Slutseminarium Elisa Rossholm

Foto: Per Melander

”Det omvända jaget: Identitetskonstruktion i svensk skämtbild 1870–1900”