• 17 aug 2015
  • Av

Humlab ger perspektiv till naturen

Tänk dig att du blir visad ett spektakulärt naturfotografi av något som är okänt för dig. Skulle du då kunna urskilja vilka delar som kan ha behandlats digitalt?