• 17 aug 2015
  • Av

Humlab ger perspektiv till naturen

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Tänk dig att du blir visad ett spektakulärt naturfotografi av något som är okänt för dig. Skulle du då kunna urskilja vilka delar som kan ha behandlats digitalt?