• 27 aug 2015
  • Av

Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. I en intervju med Erland Mårald, professor i idéhistoria, Umeå universitet, talas om huvudfrågan: hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling?