• 27 aug 2015
  • Av

Forskar om filosofiska frågor inom rättspsykiatrin

I somras antogs Susanna Radovic som docent i teoretisk filosofi vid Humanistiska fakulteten. Hon intresserar sig bland annat för frågor som rör psykisk störning och dess koppling till brott och ansvar för sina handlingar.