Meny Alla inlägg

Tvivel och eftertanke: Konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt

  • 2020-11-27 - 2020-11-27, 10:00 - 11:00
  • Digital arrangemang / Växjö

 

Dagens offentliga diskussioner präglas ofta av tvärsäkerhet och experter förväntas förklara hur det verkligen ligger till. I de flesta stora frågor är det dock inte så enkelt. Det finns alltid ett ”å ena sidan” och ”å andra sidan”. Men hur förmedlar man eftertanke när det förväntas enkla svar?

Det är viktigt att kunna tvivla på sina egna resultat och våga säga att man inte vet säkert. Humanistisk forskning är utmärkt på att belysa olika sidor av ett fenomen och att ta hänsyn till frågors komplexitet. Men det är något som har svårt att platsa i den offentliga debatten som kräver entydighet och snabba uttalanden. Journalister är experter på att snabbt förmedla händelser på ett begripligt sätt. Men i deras vardag finns lite utrymme för eftertanke och de måste hävda sig mot alternativa mediers och ’fake news’ framgångsrika sätt att sprida sina berättelser. Hur kan tvivlet, ambivalens, eftertanke ta plats i den offentliga debatten? Hur kan komplexa sammanhang få genomslag och spridning? Vad kan humanister och journalister lära sig varandra?
 
Tankesmedjan Humtank arrangerar tillsammans med Linnéuniversitet och Medieinstitutet Fojo ett samtal om att hålla flera saker i huvudet samtidigt – att ge utrymme för tvivel, eftertanke och komplexa sammanhang – och ändå få genomslag.
 
Samtalspanelen utgörs av
Kersti Forsberg, verksamhetschef Medieinstitutet Fojo
Leif Runefelt, professor i idéhistoria, Södertörns högskola, ledamot av Humtank
Beate Schirrmacher, lektor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet, ledamot av Humtank
Michael Godhe (moderator), docent i idéhistoria, Linköpings universitet, ledamot av Humtank

Anmäl dig genom att skicka ett mail till info[at]humtank.se