Meny Alla inlägg

Humtank: humaniora i skolan

  • 2021-10-08 - 2021-10-08, 12.00 - 13.00
  • Gula villan, Svante Arrhenius väg 33, Stockholm
Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet har bjudit in Humtank som en del av deras arrangemang Humanistveckan 2021. Under en timme kommer Humtank att presentera sin verksamhet och berätta om humaniora i skolan. Evenemanget sker på plats i Gula villan och är på svenska. Det är gratis för humaniorastudenter och övriga medlemmar i Humanistiska föreningen.