Vinnarna av Humtankpriset 2018

Marie Curie, public domain

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagare är Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet för deras arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Juryns motivering: Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid. Larsson och Sjöberg har inte nöjt sig med att bara konstatera att kvinnorna saknats i befintliga biografiska verk. De har istället reviderat själva utgångspunkten för denna frånvaro genom att förändra källmaterialet. I ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond har pristagarna samlat material om ofta förbisedda kvinnor och deras gärning i en databas på svenska och engelska. Denna databas har tillgängliggjorts för både forskare och allmänhet i Sverige och internationellt.

Genom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har nya perspektiv på Sveriges historia tagits fram vilket bidrar till en större och djupare förståelse för de människor som levt innan oss men som också har bäring in i vår tid. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett mycket välkommet bidrag som i hög grad hjälpt till att fylla de kvinnliga tomrummen i Sveriges historieskrivning.

Det finns en intervju med pristagarna av Humtankpriset gjord av Göteborgs universitet. Länk

Jury har bestått av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap (Malmö universitet); Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap (Karlstads universitet) och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria (Luleå tekniska universitet). Alla tre från Humtank.

Priset kommer att delas ut i anslutning till Humtanks seminarium ”Humanisternas marknad – ett panelsamtal om utbildning och arbete för framtidens humanister” i Göteborg, fredag den 28 september kl. 15:00 – 17:00 i T302 på Gamla hovrätten, GU.

För frågor och information: Roine Viklund (LTU), roine.wiklund@ltu.se, 0920-49 16 50
Mer information om Humtank på humtank.se