jace-afsoon-6Yo_30FTrm4-unsplash

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)