Meny

Humtank i Almedalen 2017

För fjärde året i rad huserar Sveriges enda tankesmedja för humaniora i Visby under politikerveckan. Vi bjuder på tre högaktuella seminarier, däribland ett som tar avstamp i vår nyutgivna rapport ”På jakt efter framtidens kompetenser”!

ALmedalen1 kopia

Seminarium: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

I USA finns en livlig utbildningsdebatt om behovet av liberal arts och humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, inte minst i Silicon Valley och tech-branschen. Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den svenska utbildningsdebatten, där man mest talar om vilka yrkesutbildningar som leder till jobb. Här finns ett uppenbart glapp, men hur tänker svenska företagsledare? Vilka kompetenser har de behov av – idag och i framtiden? Och vad tror svenska folket om kompetensbehov på arbetsmarknaden? På detta seminarium diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i tankesmedjan Humtanks nyutkomna rapport för vilken sju svenska företagsledare i Stockholm och Luleå intervjuats och en YouGov-undersökning med svenska folket genomförts. Mot bakgrund av dessa undersökningar, ifrågasätter rapporten synen på kompetensbehov i Sverige samt föreslår möjliga förändringar inom utbildningsstrukturen för humaniorautbildningar, för en starkare koppling till arbetsmarknaden.

Medverkande:

 • Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning, Svenskt näringsliv
 • Jonas Harvard, docent i historia och verksamhetsledare för Humtank
 • Patrik Hesselius, fil.dr. nationalekonomi, Uppsala universitet, vd för Stratminds
 • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo universitet
 • David Thurfjell, (moderator) professor i religionsvetenskap och medlem i Humtank

När? 4/7 2017 15:00-16:00

Var? Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23

Arrangör: Uppsala universitet och Humtank


 

Seminarium: Forskning i samverkan – vad är det?

Kunskap i samverkan blev namnet på den forskningsproposition som lades fram sent i höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan. Hur bred kan en definition vara utan att tappa spänst och är inte risken å andra sidan att humaniora och samhällsvetenskaperna förfördelas om definitionen blir för smal?

Medverkande:

 • Göran Blomqvist, VD, Riksbankens jubileumsfond
 • Susanna Toivanen, Professor i Sociologi, Mälardalens högskola
 • Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
 • Sylvia Schwaag Serger, Direktör Internationell Strategi, Vinnova
 • Jonas Harvard, (moderator) docent i Historia, verksamhetsledare i Humtank

När? 3/7 2017, kl. 08:00 – 09:00

Var? Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, Studentcentrum

Arrangör: Uppsala universitet, Humtank, Riksbankens jubileumsfond

Seminariet livesänds på http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen


 

Seminarium: Kris i språkfrågan?

Mycket tyder på att incitamenten att läsa flera språk i grundskolan och gymnasiet behöver stärkas. Med ekonomistyrda lärosäten blir språken det som tas bort ur utbudet, eftersom dessa riskerar att inte bära sig ekonomiskt. Sedan 2012 har antalet lärosäten i Sverige som ger utbildning i tyska sjunkit från 22 till 8. En drastisk minskning har även skett inom andra språk, vilket även påverkar lärarutbildningarna och därmed tillgången på språklärare. Kan en nationell språkstrategi och ett språkobligatorium vara en möjlig väg att gå för att åtgärda detta problem? Inom EU talas det om flerspråkighet som en förutsättning för jämlikhet och tolerans och en nödvändighet för en konkurrenskraftig och kunskapsbaserad ekonomi. Ett språkobligatorium är redan infört i flera medlemsländer. Även Schweiz har lång erfarenhet av främjande av flerspråkighet och flera goda exempel på framgångsrika strategier och verktyg. Borde dessa exempel följas I Sverige?

Medverkande: 

 • Jörgen Tholin, universitetsdirektör, Göteborgs Universitet
 • Christian Schoenenberger, fil dr, ambassadör, Schweiz ambassad i Sverige
 • Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund
 • Marie Öhman, docent litteraturvetenskap, Uppsala universitet och Mälardalens högskola, medlem i Humtank

När? 6/7-2017, kl. 08:00 – 09:00

Var? Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D

Arrangör: Uppsala universitet, Schweiz ambassad i Sverige, Humtank