Meny Alla inlägg

Vem ansvarar för det offentliga samtalet? En dialog mellan forskare och författare

  • 2019-02-08 - 2019-02-08, 09:00 - 16:00
  • Humanistiska teatern, Uppsala universitet

Välkomna till ett symposium om sakprosa, kunskapsförmedling och offentlighet.

Mycket energi ägnas i dag åt att diskutera hur vi ska avslöja och förhindra spridningen av desinformation, konspirationsteorier och ”alternativa fakta” på internet. Men även om det är viktigt att medborgarna har tillgång till vederhäftig och snabb information riskerar fokusering på källkritik och faktakoll att skymma ett annat och potentiellt sett mycket större problem.

För att kunna fatta välavvägda beslut behöver vi också djupare, mer komplex kunskap om oss själva, samhället och naturen av det slag som finns i det som kallas sakprosa: vetenskapliga avhandlingar, inträngande reportage, historiska skildringar eller argumenterande debattböcker. Denna typ av framställningar kräver både gedigna kunskaper och förmågan att gestalta stoffet på ett levande sätt.

De produceras oftast av forskare, journalister, debattörer och författare som har en ambition att nå en bredare allmänhet, ofta via dagstidningar, tidskrifter, böcker och föreläsningar. Sammantaget kan man tala om ett slags ekosystem för kunskapsförmedling som bestått av universitet, bokförlag, dagstidningar, bildningsorganisationer och andra aktörer.

I dag är detta ekosystem under starkt tryck. Bokförlagen har stora lönsamhetsproblem, dagstidningarna vikande upplagor, tidskrifterna hankar sig fram med statligt stöd och universiteten brottas med internationella belöningssystem som premierar publicering av specialiserade artiklar. Risken är att de olika aktörerna fångas av sina egna logiker, om det nu är att sälja så mycket som möjligt eller att klättra i akademiska rankinglistor.

Samtidigt finns det en stark vilja hos såväl akademiker som publicister att bidra till det offentliga samtalet. Många universitetsforskare föreläser, skriver artiklar och försöker göra sitt arbete tillgängligt för en vidare allmänhet. Många journalister och författare strävar efter att förankra sitt skrivande i vetenskapliga metoder och aktuell forskning. Även om de kommer från olika håll har de samma mål: att utforska en komplex verklighet och göra den begriplig för andra.

Symposiet äger rum fredagen den 8 februari, kl. 9-16, i Humanistiska teatern i Uppsala och är öppet för alla intresserade. Det arrangeras i samarbete mellan Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet och Minerva, Författarförbundets sektion för sakprosa. Medverkande är bland andra Magnus Linton, Annika Sandén, Ola Larsmo, Elin Sennerö Kaunitz, Staffan Bergwik, Henrik Berggren, Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin, Anna Jungstrand och Anders Sundelin. Programmet för symposiet finns här.