Meny Alla inlägg

Almedalen 2017: Kris i språkfrågan?

  • 2017-07-06 - 2017-07-06, 08:00 - 09:00
  • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D

Seminarium: Kris i språkfrågan?

Mycket tyder på att incitamenten att läsa flera språk i grundskolan och gymnasiet behöver stärkas. Med ekonomistyrda lärosäten blir språken det som tas bort ur utbudet, eftersom dessa riskerar att inte bära sig ekonomiskt. Sedan 2012 har antalet lärosäten i Sverige som ger utbildning i tyska sjunkit från 22 till 8. En drastisk minskning har även skett inom andra språk, vilket även påverkar lärarutbildningarna och därmed tillgången på språklärare. Kan en nationell språkstrategi och ett språkobligatorium vara en möjlig väg att gå för att åtgärda detta problem? Inom EU talas det om flerspråkighet som en förutsättning för jämlikhet och tolerans och en nödvändighet för en konkurrenskraftig och kunskapsbaserad ekonomi. Ett språkobligatorium är redan infört i flera medlemsländer. Även Schweiz har lång erfarenhet av främjande av flerspråkighet och flera goda exempel på framgångsrika strategier och verktyg. Borde dessa exempel följas I Sverige?

Medverkande: 

  • Jörgen Tholin, universitetsdirektör, Göteborgs Universitet
  • Christian Schoenenberger, fil dr, ambassadör, Schweiz ambassad i Sverige
  • Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund
  • Marie Öhman, docent litteraturvetenskap, Uppsala universitet och Mälardalens högskola, medlem i Humtank

Arrangör: Uppsala universitet, Schweiz ambassad i Sverige, Humtank