• 16 jun 2015
  • Av

Tidsskalor: Halvdagsseminarium på Institutionen för kultur och estetik

Foto: Per Melander

Tid är ett centralt tema för humanvetenskaperna: de kulturella och mänskliga processer och fenomen som humanistister studerar är obegripliga utan tidsliga sammanhang. Tid, traditioner och periodiseringar är också återkommande diskussionsämnen inom de flesta humanvetenskapliga forskningsfält.