• 16 jun 2015
  • Av

Tvärseminariet: Anna Dahlgren – ’Tal om seminariet’

Foto: Per Melander

Anna Dahlgren – ’Tal om seminariet’. Om olika konceptualiseringar av högre seminariet och vilka effekter det kan ha.