• 27 maj 2015
  • Av

Grammatikfestivalen visas i Kunskapskanalen

Språkhistoria är ett ämne som rymmer många och vitt skilda perspektiv. Det blir tydligt i filmerna från årets Grammatikfestival på Humanisten som nu visas i tv. Hela dagen filmades. Varje föredrag sänds som enskilda program i Kunskapskanalen.