• 28 maj 2015
  • Av

Stereotypt och missvisande om förhistoria på svenska museer

Foto: Per Melander

Svenska arkeologiska museiutställningar skapar normer och cementerar identiteter, sociala grupper, gränsdragningar och hierarkier. Dessutom saknar berättelserna om förhistoriska förlopp på utställningarna ofta komplexitet. Det visar en avhandling i arkeologi från Göteborgs universitet.