Symposium om åldrande i början av juni

Den 2–3 juni arrangerar Kungliga Vetenskapsakademien tillsammans med Umeå universitet ett symposium med fokus på åldrande. Viktiga frågor lyfts om såväl framtidens befolkningsnivå som vad som sker i hjärnan och kroppen i och med åldrande. Alla intresserade är välkomna – anmäl dig senast den 26 maj.