Musik- och berättarprofil en av två hedersdoktorer

Foto: Per Melander

Thomas Andersson, spelman och berättare från Umeå och Janet McCalman, professor i historia, The University of Melbourne, Australien, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2015.