• 29 nov 2016
  • Av

Prisas för magisteruppsats om preteritumformer med nutidsreferens

Per Malm belönas med 10 000 kronor ur Inga Lidéns premiefond. Han tilldelas Inga Lidéns stipendium för läsåret 2016 med anledning av den höga kvalitén på sin magisteruppsats.