• 25 nov 2016
  • Av

Samisk forskningsdag blir återkommande arrangemang

Två viktiga punkter var hur forskningen ska samverka med samiskt samhälle och ifall en samisk forskningsdag ska bli ett återkommande arrangemang, när Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, den 24 november arrangerade en forskningsdag för samiska organisationer.