• 24 nov 2016
  • Av

Ny bok om kalla krigets hemliga ledningsplats

Vilka spår har kalla kriget lämnat i det svenska landskapet? I en ny bok beskriver forskarna Maria Person och Tony Axelsson en undersökning av ledningsplats Björn som skulle leda Sveriges attackflyg vid en eventuell invasion.
– Trots den uttalade alliansfriheten vet vi idag att Sverige stod nära NATO och att den tänkta hotbilden var ett anfall från öst. Just detta är ledningsplats Björn ett talande exempel på, säger Maria Persson.