• 31 maj 2019
  • Av

Rousseaus lyriska scener på Confidencen

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Lär känna Jean-Jacques Rousseau som framgångsrik kompositör och dramatiker i en forskningsbaserad föreställningsserie på Ulriksdals slottsteater Confidencen. Flera teatervetare från Institutionen för kultur och estetik medverkar.