• 08 nov 2016
  • Av

Följ med till skyddsrummens fantasifulla värld

Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria, Umeå universitet, medverkar i P4 Västerbotten där han bland annat berättar om skyddsrummens betydelse, funktion och sitt intresse för civilförsvarshistoria.