• 03 nov 2016
  • Av

129 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap från VR

Göteborgs universitet är det lärosäte i Sverige som beviljas mest medel när Vetenskapsrådet (VR) fördelar forskningsbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Drygt 129 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.