• 02 nov 2016
  • Av

SvD: ”Historien tillhör inte enbart det förflutna”

”Jag vet ingen annanstans där museer engagerar så mycket och de diskuteras i offentligheten så tätt och ofta som i Sverige”. Kerstin Smeds, professor i museologi, Umeå universitet, skriver i Svenska Dagbladet angående den debatt som pågått senaste tiden om museernas roll och funktion.