• 28 okt 2016
  • Av

Peter Sköld invald i UArctic Board of Governors

I september valdes Arcums föreståndare Peter Sköld till ledamot i Board of Governors inom University of the Arctic (UArctic) som är ett nätverk för samarbete mellan 190 universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer verksamma med utbildning och forskning om och inom det arktiska och cirkumpolära området. Umeå universitet är en av sju svenska samarbetspartners.