• 25 okt 2016
  • Av

Gästföreläsande professor utmanar synen på ytlighet

Foto: Per Melander

Den 4 november håller österrikaren Robert Pfaller, professor i filosofi och kulturvetenskap, årets Cassirer-föreläsning vid Göteborgs universitet. Pfaller är en gränsöverskridande akademiker som inte tvekar att ta klivet ut i det offentliga och vara kontroversiell.