• 21 okt 2016
  • Av

2,8 miljoner till samisk språkforskning

Riksbankens jubileumsfond har beviljat 2 853 000 kr till språkprofessor Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, för projektet Verbfrasanaforer i sydsamiska.