• 21 okt 2016
  • Av

2,8 miljoner till samisk språkforskning

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Riksbankens jubileumsfond har beviljat 2 853 000 kr till språkprofessor Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, för projektet Verbfrasanaforer i sydsamiska.