• 22 aug 2016
  • Av

Workshop on narratology

Med Marco Caracciolo och Karin Kukkonen, gästforskare vid Institutionen för kultur och estetik hösten 2016.