• 21 sep 2016
  • Av

Alarmerande låga kunskapskrav kring läsande och skrivande på gymnasiets yrkesprogram

Trots att elever på yrkesinriktade program ska läsa minst en kurs i svenska med samma innehåll och kunskapskrav som elever på högskoleförberedande program verkar kraven se helt annorlunda ut. Det visar en avhandling i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.