• 13 sep 2016
  • Av

Utlysning av medel för FoU-uppdrag inom utbildningsområdet

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

I denna utlysning, som riktar sig till både lärare och forskare, fördelar Lärarhögskolan medel för forsknings- och utvecklingsuppdrag i samverkan mellan skola och universitet.