• 13 sep 2016
  • Av

Utlysning av medel för FoU-uppdrag inom utbildningsområdet

I denna utlysning, som riktar sig till både lärare och forskare, fördelar Lärarhögskolan medel för forsknings- och utvecklingsuppdrag i samverkan mellan skola och universitet.