• 05 sep 2016
  • Av

TEATERVETENSKAP: Avhandlingsseminarium Petra Dotlačilova/Dirk Gindt Reading Foucault

Kl. 13-14 Reading Foucault med Dirk Gindt, följt av att Petra Dotlačilova lägger fram en text.