• 26 aug 2016
  • Av

Släppfest när unik bokserie avslutas

Han kom från ett bondehem i Stöcke utanför Umeå. Hela livet skrev han dagbok och sammanfattade den i en fantastisk och helt unik självbiografi: Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1758 till 1807. Vid ett evenemang i Studion, Umeå folkets hus, släpps nu fjärde och sista delen i ett bokprojekt som omfattar de 4700 handskrivna sidorna av levernesbeskrivningen.