• 19 aug 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: Metodseminarium

Obs! På Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Högre seminarium om metod gemensamt
anordnat av Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.