• 29 jan 2016
  • Av

Disputation i konstvetenskap: Elisa Rossholm

Elisa Rossholm disputerar på sin avhandling ”I väntan på hufvudpersonen: Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900”.