• 01 feb 2016
  • Av

Litteraturforskningens dag

Med deltagare från samtliga fem institutioner inom satsningen Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU.