• 29 jan 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: SEMINARIUM: Farväl till visuella kulturstudier?

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Diskussion kring ett urval texter i antologin Farewell to Visual Studies, eds. James Elkins,
2016-01-26 Gustav Frank & Sunil Manghani, Penn State University Press 2015.