• 02 feb 2021
  • Av

TEATERVETENSKAP: Högre seminariet, Gästföreläsning Dr. Erik Mattsson, Dansmuseet, Stockholm

I denna gästföreläsning delar Erik Mattsson sina erfarenheter av att arbeta i museebranschen som forskare.