• 10 feb 2016
  • Av

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)