• 09 feb 2016
  • Av

Idéhistoriker som forskar om amatörastronomins historia

Stjärnfall, norrsken och kometer. Idéhistorikern Gustav Holmberg har studerat hur vi människor har betraktat himlen genom århundradena. Hemma har han två egna teleskop.