• 08 feb 2016
  • Av

”Ordet humaniora måste på nytt sättas på kartan”

Gunhild Vidén, professor i latin, var arrangör av samverkanskonferensen ”Humanistisk utbildning – behövs det i det moderna samhället?” som primärt riktade sig mot gymnasieskolans humanistiska program och genomfördes på Humanisten den 29 januari.