• 26 jan 2016
  • Av

Disputation i konstvetenskap: Christian Björk

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)

Torsdagen den 25 februari disputerar Christian Björk i konstvetenskap på sin doktorsavhandling ”Den sociala differentieringens retorik och gestaltning”.