• 29 jan 2016
  • Av

KONSTVETENSKAP: Textseminarium: Olivia Eriksson

(Filmvetenskap, SU), The Gallery as Archive: Staging the Archival Document in Contemporary Film Installation.