• 20 jan 2016
  • Av

Olof Palmes gästprofessur

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)