• 01 sep 2015
  • Av

MUSIKVETENSKAP: Doktorandseminarium med Elif Balkir

Elif Balkir, doktorand i musikvetenskap vid institutionen, lägger fram en text ur sin kommande avhandling. Projektets rubrik är A comparative study of technological och creative approaches to GRM in Paris and EMS in Stockholm. Studien handlar alltså om två miljöer för elektroakustisk musik och omfattar åren 1960-80.